Vilkår og betingelser

Reservasjon & Bestilling / Booking

Velkommen til ThaiPlus.

Du kan reservere plass på våre reiser ved å bruke registreringsskjemaet på vær nettside, eller kontakte oss på mail eller telefon. Der kan du også lese mer om reisemål, reiserute og oppholdets varighet. Der får du også informasjon om priser, transportmidler, steder, viktige datoer, samt annet som inngår i pakkereisen. Alle våre priser gjelder når to personer reiser sammen og bor på samme rom på hotellene. I tillegg vil du motta reisedokumenter på mail senest 35 dager før avreise.  

Umiddelbart (innen 3 virkedager) etter reservasjon av reisen vil du motta en bekreftelse på reservasjonen. 

Depositum på Norske kroner 5000,-/pers for 3 ukers tur (4000,- for kortere turer) betales innen 5 dager etter at reservasjonen er utført. Er flyreisen inkludert, forfaller denne til betaling umiddelbart ved bestilling. Betalingsinformasjon vil følge i reservasjonsbekreftelsen. Ved å innbetale depositum forplikter du deg til bestillingen.

Vi gir deg 5 dagers frist, slik at du har mulighet til å sikre tur / returbilletter til Thailand før endelig bestilling med oss (ved å betale depositumet) er bekreftet. Vi anbefaler å reservere så tidlig som mulig da turene kan bli fullbooket, eller prisene kan endres. 

Bestilling/booking er bindende når depositumet er betalt. 

Du er selv ansvarlig for å sjekke at bestillingsbekreftelsen og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt.   

For turer med norsk reiseleder: det gjelder på rundtur delen Bangkok og Nord Thailand, og ikke siste del i Hua Hin, Kanchanaburi og siste dagene i Bangkok.

Våre turer arrangeres med grupper på maks 9 personer. Flere grupper kan reise samtidig ved høy etterspørsel.

 

Fullføringsgaranti 

Hvis det er registrert 2 eller flere reisende, garanter vi at turen gjennomføres.

Vi tar imidlertid forbehold om avlysning dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres å grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Du vil i tilfellet få beskjed uten ugrunnet opphold.

Navn i henhold til passet ditt 

I bekreftelsen på turen finner du navnene og fødselsdato på reisende som fremkom i reservasjonenHovedreisende (betaleren) er ansvarlig for å sjekke at navnene og fødselsdatoene på alle reisende samsvarer med navnet i passet. Dette er svært viktig for flybilletter og eventuelt visum. Kontakt din reisekonsulent umiddelbart for eventuelle uoverensstemmelser.  

ThaiPlus er ikke ansvarlig for uoverensstemmelser hvis dette ikke har blitt meldt skriftlig til ThaiPlus innen 7 dager etter mottak av reisedokumenter (bekreftelse på reisen eller senere mottatte reisedokumenter). 

Restbeløpet utover depositum  

Restbeløpet utover depositumet forfaller til betaling 35 dager før avreise. Dersom du bestiller turen mindre enn 35 dager før avreise, vil hele reisens beløp forfalle til betaling 5 dager etter at reservasjonen er gjort.  

Ved forsen betaling 

Beløpet må være mottatt på ThaiPlus konto senest 3 virkedager etter betalingsfristens utløp. Hvis betalingsfristen ikke er oppfylt, og dokumentasjon på dette ikke kan gjøres tilgjengelig, kan avtalen utløpe og du mister innskuddet/depositumet. 

Endringer 

Reiseprogram, utflukter, reisetider, bedrifter og hoteller kan endres som følge av forhold som vi ikke påvirker. Endringer som oppstår etter bestilling vil meddeles så raskt som mulig til den reisende. 

Dersom det må gjøres vesentlige endringer før reisens start, vil du få anledning til å avbestille reisen gebyrfritt innen en nærmere fastsatt frist.  

Forhold som vi ikke har kontroll over, for eksempel vær, uro, streik, lukkede veier, skogbranner, vassdrag, etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet før og under reisen. Thai Plus vil primært søke å løse slike utfordringer ved å endre rekkefølgen i programmet. Hvis noen aktiviteter utløper på grunn av vær eller lignende, vil disse bli erstattet av andre aktiviteter, så langt dette er mulig. ThaiPlus oppfordrer reisende til å bli kjent med de forskjellige årstidene i Thailand og værsituasjoner som kan begrense programmet som følger av dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at slike situasjoner vil føre til minst mulige restriksjoner i reiseprogrammet. 

ThaiPlus tar forbehold om prisendringer etter at avtalen er inngått. Prisen kan bare økes på grunn av følgende endringer: 

  1. prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder 
  1. skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i avtalen, eller 
  1. valutakurser av betydning for pakkereisen. 

ThaiPlus vil i tilfelle gi beskjed om endringer senest 20 dager før pakkereisen begynner. Prisendringen vil skje i tråd med kostnadsøkningene som nevnt over. Du har tilsvarende rett til prisreduksjon på samme vilkår, men slik at ThaiPlus’ dokumenterte administrasjonskostnader kan gå til fradrag i prisreduksjonen.  

Ved prisøkning på mer enn 8 % kan du gebyrfritt avbestille pakkereisen innen en nærmere fastsatt frist.  

Økte kostnader etter bestilling faktureres senest 20 dager før avreise.  

Du kan overdra denne avtalen til en annen person i tråd med pakkereiseloven § 18. Du må i tilfellet gi varsel senest syv dager før reisen begynner.  

Ved overdragelse av reisen påløper et gebyr på NOK 1 000,- per person per endring, samt gebyrer som betales til leverandørene. 

Avbestilling av reisen  

Du har rett til å avbestille reisen før den begynner mot å betale ThaiPlus’ avbestillingsgebyr.  

Avbestillingsgebyret er minimum det innbetalte depositum, ettersom dette dekker ThaiPlus’ forpliktelser til underleverandører. Utover dette gjelder følgende ved avbestilling: 

  • Ved avbestilling av reisen frem til senest 35 dager før avreise, vil depositumet og flybilletter ikke bli refundert.
  • Dersom reisen avbestilles senere enn 35 dager før avreise, og senest 15 dager før avreise, vil restbeløpet minus 50% bli refundert. Flybilletter vil ikke bli refundert.
  • Avbestilles reisen senere enn 15 dager før avreise blir ikke noe av beløpet refundert 

Du har også rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten til reisemålet.  

Retten til avbestilling gjelder også dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for deg 

Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren. 

Forsikring 

Vi anbefaler avbestillingsforsikring som kan kjøpes gjennom ditt forsikringsselskap e.g. Gjensidige, Europeiske osv. ved bestilling av reisen.  

Samtidig anbefaler vi på det sterkeste at alle reisende har reiseforsikring som dekker utgifter til egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie, langsiktig behandling på private sykehus og syketransport / returreisen. Merk at avbestillingsforsikring må kjøpes før kjøp av reisen. 

ThaiPlus har egen forsikring ihht. Thailandske myndighetskrav for utførelsen av reiseprogrammet.  

Pass 

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig pass for å kunne ta turen. Passet må være gyldig minst 6 måneder etter avreise. Norske statsborgere mottar automatisk et 30-dagers turistvisum når de kommer inn i Thailand. 

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontaktinformasjon og polise nummer. Vi anbefaler å ta en kopi av passet og ta med på reisen dersom du skulle miste passet ditt. 

Bagasje 

Reisen inkluderer 1 kolli med inntil 20 kg innsjekket bagasje og 1 stk. håndbagasje på inntil 7 kg. for hver reisende. Husk å merke bagasjen tydelig med navn og adresse. 

Vaksiner 

For informasjon om vaksinasjoner kontakt din legeeller se Regjeringen.no for aktuell informasjon. Ref. Også https://www.vaksine.no/ 

Medisin 

Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege. 

Kredittkort eller kontanter 

Det er viktig med kontanter for Taxi etc. Den lokale valuta i Thailand er Bath. Verdi 1 Baht er ca 0,25 – 0,3 kronerDet kan være fordelaktig å ta med Norske kroner for veksling. Du kan få noe bedre vekslingskurs da. Det mest utbredte betalingsmiddel er kredittkort, men noen steder er kontanter nødvendig. Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt banken hvis du ønsker flere opplysninger. 

Internasjonalt førerkort

Skal du kjøre bil i Thailand så anbefaler vi å anskaffe et internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF. Se eventuelt www.naf.no.

Tollbestemmelser i Thailand se link:prohibited-and-restricted-goods.html Det er alltid den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med og påse at gjeldende regler blir overholdt

Er du fortsatt i tvil, kontakt ThaiPlus eller det gjeldende lands ambassade.

Lov om Pakkereiser / Juridiske rettigheter og plikter /

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. ThaiPlus har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. Standardskjema med opplysninger om rettigheter mv finnes her: ref link.

Pakkereiseforskriften §11 sjekkskjema nr 1.

ThaiPlus er medlem av Reisegarantifondet, og har en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Kontaktinformasjon til Reisegarantifondet:

Postboks 1807, Vika, 0160 Oslo

e-post: firmapost@rgf.no Telefon: 51 85 99 40

ThaiPlus er ansvarlig for at alle reisetjenestene som inngår i avtalen leveres på en tilfreds-stillende måte etter bestemmelsene i pakkereiselovens kapittel 5. ThaiPlus er også forpliktet til å yte bistand til reisende i tråd med § 36. Den reisendes kontaktpunkt under reisen er:

Navn: May Sangploy

Telefonnummer: +66 94 979 1924

E-post: mayjiw04@gmail.com

For at ThaiPlus skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter loven, har du plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere om enhver mangel som konstateres under gjennomføringen av pakkereisen. Vi oppfordrer deg til å rette klager til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at feilen eller problemet kan løses så raskt som mulig. Vårt kontaktpunkt og guider forøvrig vil være behjelpelige med slike henvendelser.

ThaiPlus opptrer som formidler av egne reiseprogram som blant annet kjøper tjenester av reiseselskaper, hoteller og eksterne turarrangører. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger, utgifter ved uhell, skader eller tyveri.

Så fremt ikke annen lovgivning definerer leverandørens erstatningsansvar, er erstatnings-ansvaret begrenset til tre ganger pakkereisens pris. 

Ved uenighet mellom leverandør og kunde er Pakkereisenemda klageinstans:

https://reiselivsforum.no/web/home/

Se forøvrig Lov om pakkereiser og Pakkereiseforskriften 

Aldersgrense 18 år

ThaiPlus har 18 års aldersgrense for personer som reiser alene. Personer under 18 år må reise i følge med foreldre eller annen særskilt utpekt voksen.

PERSONVERN 

Når du bestiller en reise online, eller ved å besøke et av våre kontorer, vil de personlige opplysninger du oppgir (for eksempel navn, destinasjoner, forespørsler om spesielle kosthold, informasjon om helsetilstand før turen), bli behandlet av ThaiPlusI den grad det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, vil dine personopplysninger overføres til ThaiPlus-partnere i reisebransjen, for eksempel flyselskaper, hoteller, lokale partnere på destinasjonen og ThaiPlus-leverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Dine personlige opplysninger vil dermed også måtte håndteres utenfor EU og EØS. ThaiPlus vil så langt som det er praktisk mulig, inngå databehandleravtaler med underleverandører som ivaretar de registrertes personvern  

Vi vil også behandle den nødvendige personlige informasjonen du gir om andre personer i din reise bestilling. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du bestiller reisen, må du sørge for at disse personene samtykker i det, og du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også informere og sørge for at disse forstår hvordan og hvorfor deres personlige opplysninger kan brukes av oss. 

ThaiPlus er ansvarlig for håndtering av personlig informasjon vi samler inn fra deg. Vi vil bare bruke personlig informasjon for å identifisere reisende i forbindelse med registrering i vårt system, fakturering, forsikring, bestilling og kjøp av eksterne tjenester som hotell, reise og andre billetter 

Vi kan også bruke dine personlige opplysninger for å opprettholde kontakter med kunderegister, gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan ved bestilling velge å ikke samtykke til dette eller når som helst senere reservere deg fra mottak av slik markedsføring ved å kontakte oss. 

ThaiPlus utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, herunder personopplysningsloven og GDPR/EUs personvernforordning. Vi respekterer ditt privatliv og ønsker å være gjennomsiktig om hvordan dine personlige opplysninger behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å gjennomgå vår personvernerklæring, der behandling av din personlige informasjon og dine rettigheter er gitt. 

Cookies (cookies)

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn informasjon om deg som brukes til å tilpasse og forbedre innholdet på nettstedet vårt og for å øke verdien av annonsene som vises på siden og tredjeparter. Hvis du ikke ønsker å samle inn slik informasjon, bør du slette informasjonskapslene dine (se veiledning) og unngå videre bruk av nettstedet. Nedenfor kan du lese mer om hvilken informasjon som samles samt dens formål.

Hva er informasjonskapsler og hva brukes de til?

Nettstedet bruker informasjonskapsler, en liten tekstfil som er lagret på PCen, mobiltelefonen din eller andre enheter for å gjenkjenne enheten, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelige koder, for eksempel virus.

For å slette eller blokkere informasjonskapsler

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler. Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan annonser bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan også risikere at nettstedet vårt ikke fungerer optimalt, og at det er innhold du ikke har tilgang til. Se guiden: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Hvis du ønsker å lære mer om personvern og informasjonskapsler, vennligst se dok linken til vår (Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler). Dette handler om hvordan retningslinjene våre er utarbeidet i tråd med bransjens tolkninger av personopplysningsloven

Proceed Booking